Zoznam vymedzených úsekov ciest stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení.
 
Mapa siete vymedzených úsekov zobrazuje tiež vymedzené úseky ciest v intravilánoch a mestách. Jej tlačenú verziu nájdete na ktoromkoľvek zo Zákazníckych miest. Môžete si ju tiež stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie.